WMDCare The Global Health We Care

Call Center: 0-2969-3553 , 0-2969-3554

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 0-2969-3553
 info@wmdcare.com

address  WMDCare
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

Rakupath FB5% α

เฟลบิเนค มีส่วนผสมของยาแก้ปวด ยาใช้ภายนอก
product2
product3
Description
Trade name Rakupath tape FB5% α ชื่อสิ้นค้า เทป Rakupath FB5% α
Outline of the goods Felbinac-containing analgesic and antiphlogistic
strap for external use.
สินค้า เฟลบิเนค มีส่วนผสมของยาแก้ปวด ยาใช้ภายนอก
Dosage form and shape Plasters ปริมารณและรูปแบบ แผ่นพลาสเตอร์
Dosage/Usage Peel off the plastic film . Please attach to the
affected area twice a day as a limit.
ปริมาณยา/ วิธีใช้

ดึงแผ่นพลาสติกฟิล์มออก แปะบริเวณที่ปวดหรืออักเสบ ไม่ควรใช้
เกินวันละ 2 ครั้ง

Country of origin Japan ประเทศที่ผลิต ประเทศญี่ปุ่น
Manufacturing vendor Sanyu chemicals Co.,Ltd. ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท Sanyu chemicals จำกัด
Importer Thai Fusion Engineering Co.,Ltd ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย บริษัท ไทยฟิวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Size 7x10 cm./plaster ขนาด ขนาด 7x10 ซม./ แผ่น
Containers and packaging form One paper box has 5 bags
One bag has 10 plasters
ภาชนะบรรจุและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ หนึ่งกล่องกระดาษมี 5 ซอง
หนึ่งซองกระดาษมี 10 แผ่น
Exterior size and weight Paper box : 160x148x46 mm., 152g ขนาดและน้ำหนัก กล่องกระดาษ : 160x45x46 มม., 152 กรัม
Product categories Pharmaceuticals and q uasi-drugs > topical antiinflammatory
analgesic > sensation plaster
ประเภทสินค้า pharmaceuticals and quasi-drugs > topical antiinflammatory
analgesic > sensation plaster
Legal product category OTC, Over The Counter, drugs สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย OTC, Over The Counter, drugs หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
Features ●Shoulder pain associated with efficacy and effects
stiff neck, low back pain, joint pain, muscle pain,
(swelling and pain in the hand, wrist, ankle)
tendonitis, elbow pain, bruises, sprains.
คุณลักษณะเด่น ● บรรเทาอาการปวดไหล่ คอเคล็ด ปวดหลัง ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ
(บวมและปวดในมือ ข้อมือ ข้อเท้า) เอน ปวดข้อศอก ฟกช้ำเคล็ดขัดย
ก มีอาการบวมและปวดที่ข้อเท้า
Precations for use The applicable person cannot use the plasters.
(1)Person with allergy to medicine.
(2)The person who suffers from asthma.
ขอ้ ควรระวังในการใช้
บุคคลดังต่อไปนี้ควรระวังห้ามใช ้
(1) ผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยา
(2) ผู้ที่เคยป็นโรคหืดหอบ
(3)15 years of age children, please don't use.
ข้อควรระวังในการใช้

บุบุคคลดังต่อไปนี้ควรระวังห้ามใช้
(1) ผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยา
(2) ผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ
(3) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

Contraindication Don't use the goods in the next part of the body.
(1)Around the eyes, mucous membrane.
(2)Eczema, rash, wound.
(3)Athlete's foot, barber's itch, the affected part
which festers.
ข้อห้ามใช้ ข้อห้าม ห้ามใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังต่อไปนี้
(1) รอบๆ บริเวณตา/ บริเวณเนื้อเยื่อบุ
(2) บริเวณที่มีผดผื่น/ บวม คัน/ บริเวณปากแผล
(3) โรคน้ำกัดเท้า (ฮ่องกงฟุต) คัน หรือบวมบริเวณที่มีหนอง
Special waring Don't use it in succession more than two weeks.
The applicable person needs to get an advice from
doctors and the like before use.
Patients who receive medical attention.
Women who are or may be pregnant.
Person with allergy to medicine.
ข้อห้าม ห้ามใช้เกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป
บุคคลดังต่อไปนี้ควรระมัดระวัง ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
ผู้ที่เข้ารับการรักษาจากแพทย์อยู่
ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือบุคคลที่คิดว่าอาจจะตั้งครรภ์
ผู้ที่มีอาการแพ้ยา
Efficacy Low back pain, joint pain, shoulder pain due to stiff
neck, muscle pain, tendonitis (pain of hand-wrist),
elbow pain (tennis elbow,etc.) bruises, sprains.
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดข้อต่อ อาการปวดบ่าที่มีจากความเครียด
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อมือ ปวดมือ ปวดข้อศอก กระดูกหัก ข้อซ้น
Ingredients component amount Felbinac 5.0g, l-menthol 3.0g in plaster 100g. ส่วนประกอบที่สำคัญ Felbinac 5.0g, l-menthol 3.0g in plaster 100g.
Additives BHT, talc, styrene、isoprene-styrene block
copolymer, a terpene resin, liquid paraffin.
ส่วนผสมอื่นๆ BHT, talc, styrene、isoprene-styrene block copolymer,
a terpene resin, liquid paraffin.
Precautions for use concerning
storage or handling
(1)Store the pack avoiding direct sunlight,humidity
and keep in the dry cool place.
(2)Keep it away from infants.
(3)Don't replace it in other containers to avoid
causing the misuse or worsening of quality.
ข้อควรระวัง

(1) เก็บไว้ในกล่อง หลีกเลี่ยนการเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
ที่ชื้น ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
(2) เก็บไว้ในที่ให้พ้นมือเด็ก
(3) เมื่อเปิดใช้แล้วให้เก็บส่วนที่เหลือโดยปิดซองให้สนิทเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ อย่าเปลี่ยนหรือเก็บแผ่นพลาสเตอร์ไว้ในซอง
ภาชนะอื่นๆ ควรเก็บไว้ในซองกระดาษนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์